Thông báo

Để đáp ứng nhu cầu số hóa, lưu trữ tài liệu, hồ sơ án ngày càng tăng của TAND các cấp, Ban QTHT đã quyết định tiến hành nâng cấp máy chủ CSDL. Trong thời gian tiến hành nâng cấp, hệ thống các phần mềm tạm thời không hoạt động. Kính mong các đồng chí thông cảm và truy cập lại sau. Chúng tôi sẽ thông báo đến các đồng chí ngay sau khi hệ thống hoạt động trở lại.

Xin cảm ơn!